Efekty Uboczne

03.10.2012

Projekt fotograficzny dokumentujący środowisko naturalne człowieka.

Jestem pilotem i fotografem. Lubię latać nad terenami, które dobrze znam. Mam wtedy czas na rozmyślania i uważne studiowanie krajobrazu. Najczęściej latam na Pomorzu w okolicy Trójmiasta, skąd pochodzę. Czasem ciekawość prowadzi mnie dalej, poza znane mi miejsca. Głównie po to, by do nich wrócić. To w nich dostrzegam zmiany. Startuję, tropię, przyglądam się i fotografuję.To, co mnie interesuje i czemu poświęcam swoje poszukiwania w tym projekcie, to odpowiedź na pytanie: czym jest naturalne środowisko człowieka? Czy to, co widzę jest jeszcze naturalnym krajobrazem zasiedlonym przez ludzi, czy jest już środowiskiem przetworzonym na potrzeby człowieka? Czy las, na który patrzę, był tu zawsze, czy został posadzony by pozyskać drewno i w swojej istocie niewiele różni się od uprawy ziemniaków? Gdzie leży granica?

Chcę aby fotografie, które tworzę, ilustrowały spektrum zachowań ludzi. Staram się nie oceniać tego, co widzę. Zdjęcia same w sobie są dokumentem, dowodem w sprawie. Cieszę się, gdy prowokują do refleksji. Wiele zależy od tego kto patrzy i ocenia. Co innego na tym samym polu zobaczy archeolog, a co innego rolnik. Chciałbym aby Efekty Uboczne dostarczały argumentów w dyskusji o tym, co jest dobre, a co złe, co jest potrzebne lub opcjonalne w relacjach na linii człowiek - natura.

Efekty Uboczne w całości powstały w Polsce. Projekt ewoluuje od 2007 roku. To bardziej metoda opowiadania o cechach cywilizacji, niż konkretny i zamknięty zestaw fotografii. Projekt składa się z wielu mniejszych podprojektów i cykli, które same w sobie tworzą odrębne historie: Seasons, Toxic Beauty, Powódź z Nieba, Sun and Fun, Depth of Winter, Toys for Boys i inne. Najnowsze fragmenty powstały w 2018 i 2019 roku na Śląsku, w Puszczy Białowieskiej i na Pomorzu na terenach wiatrołomów albo obszarach objętych polowaniami na dziki.

Efekty Uboczne przedstawione są w postaci książki, wystaw galeryjnych a także koncertu fortepianowego (muzyka napisana przez Jarosława Kapuścińskiego, koncert grany przez Jenny Q. Chai). Pojedyncze fotografie są także udostępnione do ilustracji prasowych. Współpracuję z brytyjską agencją Panos Pictures i polską agencją fotografów FORUM.

Projekt po raz pierwszy prezentowany był na wystawie w Instytucie Polskim w Dusseldorfie w 2012 roku. W styczniu 2014 razem z Leica Gallery Warszawa wydałem książkę Efekty Uboczne, a w 2015 roku projekt otrzymał 2 nagrodą w konkursie World Press Photo 2015 w kategorii projektów długoterminowych.

Kuratorką projektu jest Agnieszka Jacobson-Cielecka.


PS. Efekty Uboczne: Przed pierwszym lotem zapoznaj się z historiami lotników bądź skonsultuj się z instruktorem lub starym pilotem. Możesz stracić życie, zdrowie lub najbliższych. Najprawdopodobniej latanie zmieni twoje życie, bo bywa nieuleczalną chorobą.